วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การใช้งาน HOSxP PCU แบบ Offline Mode

สำหรับ รพ.สต.ที่เคยใช้ HOSxP PCU รพ.สต.บางแห่ง อาจเคยใช้งานแบบ Offline Mode มาบ้างแล้วหลายแห่งลงทุนซื้อ Notebook หรือ Netbook ใช้งานแบบ Offline Mode เพื่อใช้ออกชุมชน หมู่บ้านทำงานเชิงรุก แต่พอรู้จักโปรแกรม HHC Online ของคุณสุพัฒนา  ปิงเมือง หรือน้องกั๊ก หลายแห่งนำมาใช้ผ่าน Smart Phone , Tablet ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการออกเยี่ยมบ้านของพวกเราเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเลยทีเดียวครับ น่าเสียดายที่หลายๆแห่งยังไม่สามารถใช้งานแบบ Online ได้ วันนี้ผมเลยมาทบทวนการใช้งาน HOSxP PCU แบบ Offline Mode สำหรับบางแห่งที่ยังไม่เคยใช้ครับ

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การนำเข้าและพิมพ์รายงานข้อมูลครอบครัว สำหรับ HOSxP PCU

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าของต้นฉบับรายงานฉบับนี้ครับ คุณวัชระ  คำชัย รพ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ช่วยเหลือกันเสมอมาครับ
รายงานนี้ใช้สำหรับเป็นแบบฟอร์มตั้งต้นให้ อสม. สำรวจสถานะการอยู่อาศัย (Type Area) เพื่อนำมาปรับปรุงข้อมูลหลังคาเรือนและบุคคลในบัญชี 1 ให้สมบูรณ์มากขึ้นครับ

ขั้นตอนการนำเข้ารายงาน
1. Download รายงานได้จากที่นี่ครับ | Download |
2. เปิด HOSxP PCU ขึ้นมาครับ
3. ไปที่เมนู Tools > Report Designer

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

การติดตั้ง โปรแกรมตรวจสอบข้อมูล OP/PP NHSO V1.4 ปี 2557

ในแต่ละปี สปสช. จะมีการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูล OP/PP มาให้หน่วยบริการสำหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลในปีนั้นๆ บางหน่วยบริการก็สามารถติดตั้งโปรแกรมได้โดยไม่มีปัญหาอะไร แต่บางหน่วยบริการนั้นการติดตั้งโปรแกรมมันช่างเป็นอะไรที่ลำบากเหลือเกิน ในบทความนี้ผมจะนำเสนอการติดตั้งโปรแกรม ตรวจสอบข้อมูล OP/PP NHSO V1.4 ปี 2557 ตามขั้นตอนดังนี้ครับ

หมายเหตุ ขอให้ติดตั้งกับเครื่องที่ติดตั้ง HOSxP/HOSxP PCU ที่มี MySQL อยู่แล้ว ดังนั้นผมไม่อธิบายการติดตั้ง MySQL และการตั้งค่าเชื่อมฐานข้อมูล MySQL จะใช้ Username&Password เหมือน HOSxP/HOSxP PCU 


Dowload โปรแกรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1. โปรแกรม OP/PP NHSO V1.4 --> Download
2. ฐานข้อมูล --> Download
3. ไฟล์อัพเดทโปรแกรม --> Download
4. โปรแกรม MySQL-Front --> Download

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

ปัญหาผู้ป่วย (patient) ที่มีที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ บุคคล (person) มีที่อยู่นอกเขต ??

ปัญหาผู้ป่วย (patient) ที่มีที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่บุคคล (person) มีที่อยู่นอกเขต ?? ปัญหานี้อาจเกิดกับหน่วยบริการบางแห่งนะครับ หลายแห่งที่เขาทราบวิธีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องแล้วปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับ หน่วยบริการบางแห่งอาจไม่ทราบว่าเกิดปัญหานี้กับหน่วยบริการตังเองหากไม่เคยตรวจสอบหรือไม่มีคนแจ้งปัญหานี้เราก็จะไม่ทราบครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยตรวจสอบ แต่โชคดีที่มีคนแจ้งปัญหามา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชฯ เมื่อบันทึกข้อมูลโภชนาการพบว่าชื่อเด็กที่ อสม. ชั่งน้ำหนักมาให้กลายเป็นคนนอกเขต เมื่อพบปัญหาผมก็เลยเขียน SQL แบบบ้านๆมาตรวจสอบดูดังนี้ครับ (ใครมี SQL แบบเทพ ขอด้วยนะครับ)

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การตรวจสอบและ update ข้อมูลการเสียชีวิตของ Person (ตอนที่ 2)

ในตอนที่ 1 ผมได้นำเสนอการติดตั้งโปรแกรม ซึ่งประกอบไปด้วย
1. โปรแกรม UC2HOSxP_PCU 2013 ของคุณวัชระ  คำชัย รพ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
2. ติดตั้งโปรแกรม Java Runtime Environment ซึ่งใช้ run โปรแกรม NHSO UCSearch Client
3. ติดตั้งโปรแกรม mysql-connector-odbc เอาไว้ติดต่อฐานข้อมูล MySQL (HOSxP/PCU)
4. ติดตั้ง NHSO_UCSearch_Client3 เอาไว้ใช้ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลกับ สปสช. ซึ่งผลของการ
    ตรวจสอบสิทธิเราจะได้สถานะการเสียชีวิตของบุคคลที่ตรวจสอบ ซึ่งถือว่าเป็นของแถมมา งานนี้เรา
    จะใช้ประโยชน์จากของแถมครับ

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การตรวจสอบและ update ข้อมูลการเสียชีวิตของ Person (ตอนที่ 1)

ปัญหาหนึ่งของข้อมูลบุคคลหรือ person ในบัญชี 1 ของ HOSxP/PCU คือไม่มีการจำหน่ายคนที่เสียชีวิตแล้วออกจากบัญชี ส่งผลให้ยังมีข้อมูลคนที่เสียชีวิตอยู่ในบัญชี 1 และข้อมูลบุคคลนี้ก็กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายของการทำงานส่งผลต่อการคิด KPI เช่นการคัดกรองความเสี่ยงของโรคเบาหวานความดัน เป็นต้น
แล้วการลงข้อมูลการเสียชีวิต ของบุคคลเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยปกติแล้วสำหรับโรงพยาบาลเมื่อมีผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลจะมีการจำหน่ายข้อมูลออกในส่วนของเวชระเบียนแต่ในบัญชี 1 ยังพบปัญหาการจำหน่าย เหมือน รพ.สต. กล่าวคือในส่วนของข้อมูลบุคคลต้องทำการสำรวจข้อมูลในชุมชนโดยมี อสม. ช่วยในการสำรวจทุกเดือนและส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ เพื่อจำหน่ายบุคคลออกจากบัญชี

บทความต่อไปนี้ขอนำเสนอโปรแกรมช่วยในการตรวจสอบและค้นหาข้อมูลบุคคลในบัญชี 1 ที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งขั้นตอนและวิธีการอาจยุ่งยากซับซ้อนอยู่บ้างสำหรับผู้ใช้งานครับ

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

SQL ตรวจสอบ person ที่ cid ซ้ำ ที่มารับบริการ

ปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาเกือบทุกหน่วยบริการคือ person มีเลขบัตรประชาชนซ้ำครับ ผมเข้าใจว่าหน่วยบริการบางแห่งมีการตรวจสอบและแก้ไขอยู่เสมอ โดยใช้ software tool ต่างๆ เช่น HOSxP Tool , DS-Tool , หรือ P2P แต่หลายแห่งที่ไม่มี Software เหล่านี้ไว้ใช้ วันนี้ผมมีคำสั่ง SQL มาฝากครับ สามารถใช้ SQL Query ใน HOSxP รันคำสั่งได้เลยครับ สำหรับคนที่อยากพัฒนาเป็น custom report สามารถนำคำสั่งนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับ